List of Programs Accepting Students for 2021/2022 Fall Term

List of Programs Accepting Students for 2021/2022 Fall Term

List of Programs Accepting Students for 2021/2022 Fall Term

Day of application: July, 26 2021 – August, 03 2021

Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında (26 Temmuz 2021-03 Ağustos 2021)  Online Başvuru Sistemi bağlantısından yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Doktora Başvuruları İlan Metni   (PhD)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans Başvuruları İlan Metni (MS with Thesis)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları İlan Metni (MS without Thesis)

 

Başvuru için tıklayınız

Bilim sınavı bilgileri için tıklayınız

Başvuru yapan adayların başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden başvuru durumlarına bakmaları önerilmektedir.

Online Başvuru sırasında sistem tarafından otomatik olarak  alınan bilgilerin (ALES, mezuniyet notu vb.) yanı sıra aşağıdaki belgelerin pdf/tarama olarak sisteme yüklenmesi zorunludur:

 • Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/E-Devlet Mezuniyet Çıktısı
 • Onaylı Lisans Transkripti
 • Onaylı Tezli Yüksek Lisans Transkripti (Doktora programlarına başvuran adaylar için)
 • ALES belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adaylar için)
 • Yabancı dil sonuç belgesi (Yüksek lisans başvurularında varsa, doktora başvurularında zorunlu)
 • TÖMER belgesi (yabancı uyruklular için)
 • Transkript Tercümesi (yabancı uyruklular için)
 • YÖK denklik belgesi (yabancı uyruklular için)
 • Öğrenci Belgesi (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci için)
 • Vesikalık fotoğraf

Tercih hatası yapan, yukarıda belirtilen zorunlu belgeleri sisteme yüklemeyen veya başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eğer Online Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler de (başvuruda zorunlu olmayan) sisteme yüklenirse, kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt dilekçesi ile kayıt yaptırabilirler;

 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),
 • Adli sicil belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyrukluklar için Pasaport Fotokopisi)

Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan tüm belgeleri (zorunlu-zorunlu olmayan) eksiksiz yükleyenler kesin kayıt tarihleri arasında imzalanmış kayıt dilekçesini [email protected] adresine göndermeleri ile kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylardan  tüm belgeleri (zorunlu-zorunlu olmayan) eksiksiz yükleyenler kesin kayıt tarihleri arasında kayıt dilekçesini ve tezsiz yüksek lisans ücretini yatırdığına dair dekontu [email protected] adresine göndermeleri ile kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Kayıt dilekçesi için tıklayınız (Kayıt tarihlerinde Aktif edilecektir)

 

Başvuru sırasında zorunlu belgeler dışında sisteme belge yüklemeyen lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt tarihleri arasında, şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla ilanda belirtilen belgelerle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde  kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

 

Online Başvuru Kılavuzu

07 Temmuz 2021
461 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı